LPG SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

 

LPG'nin TANIMI ve ÖZELLİKLERİ

 

 

• LPG (Liquid Petroleum Gas) sıvı petrol gazı, basınç altında sıvı halde bulunan propan ve bütana verilen ticari isimdir. Kolay depolama ve taşıma için genellikle sıvı halde tutulur. Gaz yakıtlar hidrojence zengindir ve silindirlere gaz fazında girerler. Bu iki karakteristik temiz bir yanma sağlar. Diğer bir deyimle LPG,

taşıtlar için temiz bir enerji kaynağıdır.

 

• LPG sıvı halde iken gaz haline oranla yaklaşık 250 kat yoğundur.

 

• Basıncı düşürülüp, sıcaklığı artırılarak sıvı halden gaz haline dönüştürülür ve benzine mükemmel bir alternatif yakıt haline gelir.

 

• Büyük ticari taşıtler için de LPG kullanacak özel motorlar geliştirilmektedir.

 

Aracımızı LPG'li sisteme dönüştürmeli miyiz?

 

LPG' ye dönüştürmek için oldukça geçerli sebepler bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 

• Çevre bakımından: Egzozdaki CO (karbon monoksit), CO2 (karbon dioksit) ve  HC (hidrokarbonlar)düzeyinin azaltılması daha temiz egzoz ve dolaysıyla

daha temiz hava demektir.

 

• Yakıt fiyatı bakımından: LPG ile ulaşım, günümüzde petrole oranla yarı yarıya daha ucuza gelmektedir.

 

• Taşıt bakımından: LPG, yağ değişim periyodlarının uzaması ve daha az karbon artıkları nedeniyle daha temiz motor demektir.

 

• Yerel yönetimler bakımından: Zararlı egzoz emisyonları nedeniyle, yakın gelecekte benzinle çalışan araçların büyük şehir merkezlerinde trafiğe çıkmalarına kısıtlamalar getirileceği ifade edilmektedir.

 

NOT:

• Piyasada dönüşüm yapan bir çok firma ve bunların kullandığı markalar bulunmaktadır. Araca en uygun LPG sisteminin seçiminde dönüşüm yaptırmış dostlarınızın fikirlerinin yanısıra, aşağıdaki açıklamalar da yardımcı olabilir.

 

LPG SİSREMLERİ:

 

1. Kuşak sistemler (Karbüratörlü taşıtlar için):

 

    Sistemin temel elemanları şunlardır:

• Depo yaklaşık 70litrelik (55 litre sıvı gaz depolanabilir),

• Regülatör sıvı yakıtı buharlaştıran (yakıtın buharlaşması sırasında regülatör çok soğuduğundan, donmaması için ısıtılması gerekmektedir)

• Yakıt kesme valfleri (yakıtlar arasındaki geçişi sağlamak ve gaz çalışmasında karbüratöre giden benzini kesmek için kullanılır ve sürücü mahallindeki bir anahtarla kontrol edilir.),

• Mikser (karbüratörün üstüne monte edilir ve gazın emilen havaya karışmasını sağlar),

• Doldurma valfi (tek yönlü bir valf)

• Sistemde, rölanti, kısmi yük ve tam yük için ayar vidaları bulunmaktadır.

Bu sistemin, yetesiz sürüş performansı ve karışımın fakire ayarlanması durumunda geri tepme eğilimleri bulunmaktadır.   Sürüş performansını iyileştirmek ve geri tepme eğilimini azaltmak üzere karışım zenginleştirildiğinde ise, emisyonlar ve LPG tüketimi artmakta, gaz kullanımının avantajları azalmaktadır.

 

 

2. Kuşak sistemler ( Enjeksiyonlu ve karbüratörlü taşıtlar için):

 

• 1. kuşak sistemlerdeki en büyük gelişme, sisteme bir lambda sensörü eklenmesiyle sağlanmış, daha sonra da ECU (Electronic Control Unit) elektronik kontrol ünitesi eklenmesiyle kullanım ve emisyonlar daha da iyileşmiştir. Şimdi bazı sistemlerin karıştırıcı giriş hattına lambda kontrollü akış valfi, bazılarının buharlaştırma ünitelerine de lambda/ECU kontrollü step motorlar monte edilmektedir. Bu sistemlerden bazıları lambda üzerinden kontrol edilen ön ayarlı sistemler iken, diğerleri tamamen lambda kontrollüdür.

• 2. kuşak sistemler, oldukça geliştirilmiş olmalarına karşın, uzun manifold kolları bulunan yeni taşıtlara monte edilmeleri halinde, hâlâ geri tepme riski taşımaktadırlar. Geri tepme riski, 3. kuşak çok nokta enjeksiyonlu sistemlerle giderilmiştir.

 

 

3. Kuşak sistemler ( Tek ve çok nokta enjeksiyonlu taşıtlar için):

 

 

• Bu tek ve çok nokta enjeksiyonlu sistemler hemen hemen var olan tek ve çok nokta enjeksiyonlu benzin sistemlerinin aynısıdır ve çoğu benzin ECU'lerinin sinyallerini kullanırlar. (Lambda sensörlü ve katalitik konvertörlü enjeksiyonlu taşıtlar için elektronik LPG sistemi) Tek nokta enjeksiyon sistemli taşıtların ileri karıştırma sistemi, en uygun emisyonlar için otomatik haritalama yeteneği dahil, sistemi her zaman ayarlayan 2. kuşağın tüm avantajlarına sahiptir. Ancak çok yeni modellere takılmaları halinde yine de geri tepme riski bulunmaktadır.

• Başlangıç ayarları satıcı tarafından ve özel ekipmanlarla yapılmakta ve sistem daha sonra bu ayarları ömür boyu korumaktadır. Teknisyenler için arızacılık bilgileri de yine borduna kaydedilmektedir.

• Çok nokta enjeksiyonlu sistemdeki büyük hacimli bir LPG enjektörü, her manifold ayağına ve silindirlere yakın olarak monte edilmiş basınç valflerine eş zamanlı olarak yakıt gönderir.

• Bu sistemde geri tepme riski bulunmamaktadır. basınç kayıpları çok azaltılmıştır ve oldukça doğru LPG kontrolü sağlanmaktadır. Bu sistem de, akıllı haritalama yapan ve böylece herhangi bir sürüş koşuluna uygun LPG kontrolü sağlama, motorun aşıntı durumuna göre ayarlama yapma özelliklerine ve teknisyenler için arızacılık bilgilerine sahiptir.

 

• 4. Kuşak sistemler (Sıralı LPG enjeksiyon kontrollü elektronik LPG sistemi için)

 

 

Sistem kontrol sinyallerinin çoğunu doğrudan doğruya ECU'dan almaktadır. Bu ise, üreticinin ayarlarını sisteme uygulama olanağı sağlamaktadır. Sonuç, daha az LPG kaybı, daha düşük emisyonlar ve daha kısa kalkınma periyodu demektir.

 

Özetle: 1. ve 2. kuşak sistemler teknolojisi biraz daha eski, 3. ve 4. kuşak sistemler ise teknolojisi daha yeni taşıtlar için tercih edilmesi uygun olan sistemlerdir.
 

 

Gösterim: (3012) |
Yorum Fonksiyonu Açık Değil